{flv img="videos/foch/e2c.jpg" showstop="true"}foch/avion_e2c{/flv}